Все още няма коментари

Тази пустота, която се усеща в душата, когато в нея не присъства Бог и целият свят не може да я запълни.

Тази пустота, която се усеща в душата, когато в нея не присъства Бог и целият свят не може да я запълни.

Защо на човека му е необходимо да вижда своята немощ чрез безброй изпитания? За да се спаси от гордостта и да се научи да се уповава на Христос, Който му е необходим както въздуха за дишане.

Той е всичко: и въздуха, който дишате, и храната, която приемате, и водата, която пиете, и светлината, която възприемате, и баща ви, и майка ви, и братята, и сестрите ви, всичко ! Той е океан от Любов, който съдържа всичко в Себе си …. Той не се интересува от част, парче или кътче от твоя живот, Той иска всичко, за да те изпълни със Своята любов и да те направи щастлив, да живее чрез теб и да обича хората, т.е да станеш Образ Христов.

Както Божията благодат не може да обитава в душите, които се отклоняват от своето спасение, така и човешката добродетел е сама по себе си недостатъчна, за да възвиси до съвършенство души, чужди на благодатта. Праведните дела и благодатта на Светия Дух се съединяват заедно и изпълват с блажен живот душата, в която те се обединяват.

Една истинска среща с Бога ви променя повече, отколкото работата върху себе си през целия ви живот. Сам Йов казвал за себе си: „Докато не бях видял Господа, не разбирах живота. Сега вече Го видях и зная как трябва да се живее.“

Ако Христос е възкръснал, то е за спасението на душите ни, а не за още един празник в годината.

Добро утро, скъпи мой приятелю.

Публикувай коментар