Все още няма коментари

Да започнеш всичко от нулата не е безумие

Да започнеш всичко от нулата не е безумие. Безумие е да се преструваш на щастлив. Да се преструваш, че точно това е каишът, който трябва да опъваш през целия си живот.

Казват, че:

Всяка връзка е съвместен процес на развитие или деградация. Ако единият върви напред, а другият стои на едно място, хората се отдалечават един от друг. Тoва е закон. Но това не ни пречи да се подкрепяме и да вървим заедно напред.

Силните хора не търсят заместник на човека, който им е бил скъп, а се взират в празнотата, която се е образувала след неговото напускане. От друга страна, слабите се опитват да натикат когото и да било в тази празнота, само за да създадат илюзията, че в живота им няма празни пространства. За този, който живее с Бога няма пустота. Нашият Бог всичко изпълва.

Колкото повече очаквания имаме в главите си, толкова повече изненади ни очакват в живота.

Когато прегръщаме родителите си, ставаме спокойни.

Когато прегръщаме любимите си хора, ставаме щастливи.

Като прегръщаме децата си, ние ставаме добри.

Като прегръщаме приятелите си, ние сме искрени.

Като прегръщаме познатите си, ние ставаме открити.

Като прегръщаме Живота, ние ставаме мъдри.

Добро утро, скъпи мой приятелю.

Публикувай коментар