Все още няма коментари

Времето не променя човека

Времето не променя човека, мъдростта също не го променя, единственото нещо, което може да промени мислите и чувствата му, е любовта.

Не се натъжавайте! Животът обича понякога да сгъстява мрака, за да засияе по-ярко със светлата си страна!

Странно нещо е настроението. Идва от някъде внезапно и си отива така, както е дошло, а когато го повикаш то се преструва, че не те чува.

Да можеш да признаеш на даден човек, че ти липсва. Понякога това е много важно.

Умей да прощаваш, защото това е качество на силните. Слабите никога не прощават.

Бог те наблюдава постоянно и без прекъсване. Не откъсва поглед от теб нито за хилядна от секундата. . Той винаги е до теб. Живее, за да чува пулса на сърцето ти. Той обича да откликва на молитвите ти. Той предпочита да умре за твоя грях, отколкото да те остави да умреш в грях. И Той го направи, като даде Себе Си “за живота на света” (Йоан 6:48-51).

Добро утро, скъпи мой приятелю.

Публикувай коментар